MIKROUZŅĒMUMA NODOKLIS

Par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju var kļūt

 • SIA, kuras dalībnieki (ja tādi ir) ir ne vairāk kā 5 fiziskās personas, kas vienlaikus ir arī SIA valdes locekļi.
 • Individuālais komersants.
 • Individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība.
 • Fiziskā persona, kas reģistrēta VID saimnieciskās darbības veicējs.

Mikrouzņēmumam ir jāatbilst šādiem kritērijiem

 • Īpašniekam pilnībā vai daļēji pieder ne vairāk kā viens mikrouzņēmums, kurš maksā mikrouzņēmumu nodokli.
 • Darbinieku skaits nav lielāks par 5 darbiniekiem.
 • u.c.

Ja netiek ievēroti noteiktie kritēriji, tad nodokli maksā pēc lielākas likmes

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas iesniegšana un nodokļa maksāšana:

Mikrouzņēmums iesniedz VID mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas vienu reizi ceturksnī un maksā nodokli līdz ceturksnim sekojošā mēneša datumam.

Pakalpojumu grāmatvedis sagatavos mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un iesniegs VID! Uzņēmumu ienākuma nodokļa taksācijas perioda deklarāciju iesniedz VID vienlaikus ar uzņēmuma gada pārskatu.

Pakalpojumi

 • Pilna servisa grāmatvedība
 • Nodokļu pārvaldība
 • Algu grāmatvedība
 • Vadības grāmatvedība
 • Gada pārskati
 • Debitoru un kreditoru pārraudzība
 • Reorganizācija
 • Biroja administrēšana
 • Komersantu reģistrēšana

Mēs varam palīdzēt spert būtisku soli, panākot stabilu aprites ciklu. Mūsu pieeja – izprast Jūsu biznesa īpašās vajadzības un biznesa procesu ietekmi uz rezultātu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *