Viss kas nepieciešams, kad nepieciešams uzņēmums

Uzņēmuma gada pārskats un vairāk. Labi sagatavotam gada pārskatam var būt būtiska ietekme uz investoriem, potenciālajiem finansējuma avotiem, bankām, klientiem un arī saviem darbiniekiem – visiem, kuri lielā mērā nosaka Jūsu uzņēmuma izredzes nākotnē.

 • Gada bilances sastādīšana.
 • Gada peļņas un zaudējuma aprēķina sastādīšana.
 • Naudas plūsmas gada pārskata sastādīšana.
 • Debitoru un kreditoru salīdzināšana.
 • Ilgtermiņa ieguldījumu inventarizācija .
 • Krājumu inventarizācija.
 • Uzņēmuma nodokļa gada deklarācija.
 • Pievienotās vērtības nodokļa gada deklarācija.

Virtuālais birojs- biroja administrēšana

 • Juridiskās adreses noma Rīgā vai Rīgas rajonā
 • Paziņošana par korespondenci.
 • Korespondences izņemšana un nosūtīšana Jums uz e-pastu, pārsūtīšanu pa pastu vai izsniegšanu birojā.

Jūsu ērtībai piedāvājam izmantot papildus pakalpojumus:

 • Grāmatvedības pakalpojumi
 • Telpas.
 • Pārstāvēšana licences un atļauju saņemšanā.
 • Reģistrācija normatīvajos aktos noteiktos reģistros.
 • Personāla, partneru un klientu piesaiste.

Uzņēmumu dibināšana, pārreģistrācija, pirkšana, pārdošana un jebkuras darbības ar uzņēmumu. Viss notiks, atliek jautāt!

Tiks nodrošināta palīdzība komersanta reģistrācijas dokumentu sagatavošanā un aizpildīšanā, kā arī var pārstāvēt Jūsu intereses Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu pārdošana

 • nodibināts uzņēmums ar juridisko adresi uz 1 gadu-dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā un VID.
 • nodibināts uzņēmums, dokumentu sagatavošana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā un VID .

Kā redzams, tad tiek piedāvāts no A-Z un arī cits, kas netika minēts! Grāmatvedības pakalpojumi un regulāru vadības atskaišu sagatavošana, Jums atbilstošā formātā, palīdzēs Jums kvalitatīvāk sekot Jūsu biznesa veiktspējai un pieņemt pareizus vadības lēmumus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *