Vertikālā slodze un saķere

Saķeres laukuma garums un platums.

Ja riepas novieto uz plakanas virsmas un tiek uzlikta vertikāla slodze, uz virsmas iz- veidojas nospiedums. Kā parādīts attēlā 2-1, horizontālais garums tiek saukts par saķeres virsmas garumu un vertikālais garums tiek saukts par saķeres virsmas platumu. Riepu, kurās ir piemērots gaisa spiediens, saķeres virsmas garums un platums tiek ņemti vērā ražojot riepas dažādiem pielietojumiem. Ja slodze tiek uzlikta gareniski vai sāniski attiecīgi uz saķeres virsmas garumu vai platumu, un tiek mainīts riepu gaisa spiediens, kādā brīdī saķeres virsmas platums pārstāj izplesties un izplešas tikai saķeres virsmas garums.

Saķeres spiediens

Saķeres spiediens attiecas uz slodzi, kas izdarīta uz nospieduma kopējās saķeres virsmas un vidējais saķeres spiediens tiek mērīts izdalot saķeres spiedienu ar laukuma vienību. Parasti riepa ir izstrādāta, lai uz nospiedumu radītu vienmērīgu saķeres spiedienu. Tā kā saķeres spiediena sadale mainās atkarībā no slodzes un gaisa spiediena, jāņem vērā riepu izmantošanas apstākļi. Saķeres spiediena sadale mainās atkarībā no gaisa spiediena lieluma, tas var radīt pārāk lielu saķeres spiedienu un strauju riepas nodilumu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *