Auto audits

Auto audits sniedz Jums neatkarīgu informāciju par Jūsu auto vispārējo stāvokli, tā stiprajām un vājajām pusēm. Pēc Jūsu auto audita veikšanas mēs piedāvājam Jums nepieciešamās konsultācijas šādos jautājumos.

Automašīnu markas un modeļi

Mēs atrodam Jūsu auto vispiemērotāko transporta līdzekļu skaitu, optimālās specifikācijas, markas un modeļus.

Investīcijas un finansējums

Mēs aprēķinām Jūsu automašīnu optimālo kalpošanas ilgumu, nepieciešamās investīcijas, to atmaksāšanos un izstrādājam pareizu finansējuma modeli.

Automašīnu iegāde

Mēs sniedzam konsultācijas un ieteikumus automašīnu iegādē par visizdevīgāko cenu, saglabājot maksimālas garantijas un atbilstību Jūsu prasībām. Tiek izstrādāta automašīnu iegādes procedūra.

Apdrošināšana

Mēs palīdzam veidot Jūsu auto apdrošināšanas politiku un rekomendējam ekonomiski pamatotu apdrošināšanas produktu iegādi, lai maksimāli izvairītos no iespējamiem riskiem.

Tehniskā apkope un remonts

Mēs sagatavojam priekšlikumus jaunietim.lv/bmw-automasinas-autoservisa, kā organizēt pareizu un ekonomiski lietderīgu tehnisko apkopi un remontu, lai uzlabotu Jūsu auto kvalitāti, bet nepalielinātu izdevumus.

Izdevumu optimizēšana

Mēs atrodam nelietderīgu izdevumu pozīcijas Jūsu autoparkā un izstrādājam priekšlikumus to optimizēšanai un pārstrukturēšanai, lai uzlabotu saimnieciskās darbības rādītājus.

Izmaksu administrēšana

Mēs sniedzam konsultācijas par Jūsu auto izmaksu pozīcijām (tehniskā apkope, remonts, degviela, apdrošināšana utt.), to pareizu administrēšanu, uzskaiti, fiksēšanu un transporta izdevumu budžeta sastādīšanu.

Darbinieku resursu izmantošana

Mēs rekomendējam darbinieku skaitu, kas nepieciešams Jūsu auto uzturēšanai, un izstrādājam darbinieku pienākumu aprakstu atbilstoši Jūsu auto specifikai.

Darba organizācija

Mēs iesakām priekšlikumus darba procesu sakārtošanā un pareizā strukturēšanā atbilstoši Jūsu uzņēmuma interesēm un nospraustajiem mērķiem.

Lietoto automašīnu realizācija

Mēs sniedzam konsultācijas par lietoto automašīnu realizāciju, lai sasniegtu maksimālu ekonomisko efektu.

Papildu pakalpojumi

Mēs sniedzam ekonomiski pamatotus ieteikumus par papildu pakalpojumu ieviešanu Jūsu autoparkā, lai palielinātu tā rentabilitāti un noslogojumu.

Specializētas konsultācijas var tikt izstrādātas, balstoties uz pasaules pieredzi, pieņemtajiem standartiem vai pieaicinot attiecīgās nozares vadošos speciālistus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *